1

De openbaring van Jezus, de Gezalfde

Openbaring 1: 1-3

De openbaring van Jezus, de Gezalfde, die God hem gegeven heeft, om zijn dienaren genadig te tonen de dingen, die spoedig gebeuren moeten,

Want de tijd is nabij.

En die hij te kennen gegeven heeft in beeldsymbolen door zijn engel, die hij zond tot zijn dienaar Johannes,

Zalig is wie ze voorleest en ze hoort, de woorden van deze profetie, en bewaart wat in hen geschreven staat,

Die daarop betuigde Gods woord en de getuigenis van Jezus, de Gezalfde, zo veel hij daarvan schouwde.

De openbaring van Jezus, de Gezalfde, die God hem gegeven heeft, om zijn dienaren genadig te tonen de dingen, die spoedig gebeuren moeten,

En die hij te kennen gegeven heeft in beeldsymbolen door zijn engel, die hij zond tot zijn dienaar Johannes,

Die daarop betuigde Gods woord en de getuigenis van Jezus, de Gezalfde, zo veel hij daarvan schouwde.

Zalig is wie ze voorleest en ze hoort, de woorden van deze profetie, en bewaart wat in hen geschreven staat,

Want de tijd is nabij.

 

In de kunst

Openbaring 1: 1-3

Folio 10 recto van de Bijbel van St Paolo fuori le Mura, 9e eeuw