12

Het Lam neemt het verzegelde boek

Openbaring 5: 1 – 14

Ik zag in de rechter van degene, die zit op de troon, een boek, beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een machtige engel, uitroepend met geweldige stem: Wie is waardig het boek te openen, en zijn zegels open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, was in staat het boek te openen en in te zien.

En ik zag en hoorde de stemmen van vele engelen rondom de troon, en de levende wezens en de oudsten; en hun getal was tien duizend maal tien duizenden, en duizend maal duizenden. Ze riepen met geweldige stem: Waardig is het Lam, het geslachte, de wereldmacht te ontvangen, en de rijkdom, en de wijsheid, en de sterkte van het Ik, en de waardigheid van de ziel en het licht van de geest en de kracht van het levenschenkende zegenen. En alle schepsel, dat in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en in de zee, overal, hoorde ik roepen: Degene, die zit op de troon, en het Lam, zij de kracht van de zegen, en de waardigheid van de ziel en het licht van de geest en de macht van het leiden van eonen tot eonen! En de vier levende wezens spaken: Amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden.

En ik weende zeer, dat niemand waardig bevonden was, dat boek te openen en in te zien. En een uit de oudsten spreekt tot mij: Ween niet, zie, de Leeuw, uit de stam van Juda, spruit uit de wortel van David, vermag te openen het boek en zijn zeven zegels.

En zij zingen een nieuw loflied en zeggen: Waardig bent u om te nemen dat boek en te openen zijn zegels, want u werd geslacht, en heeft van God gekocht door uw bloed mensen uit alle stammen en talen en volken en naties en heeft hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En koning zult u mettertijd over de aarde zijn.

En ik zag in het midden van de troon en van de vier gestalten en in het midden van de oudsten een Lam staan, eruitziend als geslacht, dat had de hoornen zeven en de ogen zeven, dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden werden over de hele aarde. En het kwam, en nam het boek uit de rechter van degene, die zit op de troon. En nadat het dat boek nam, wierpen zich neer voor het Lam de vier gestalten en de 24 oudsten. Ieder had in de handen een harp en een gouden schaal vol wierook, welke zijn de gebeden van de heiligen.

Ik, Johannes, jullie broeder en lotgenoot in het lijden, en in het innerlijk doorleven van het koningschap, en in de geduldige verwachting van Jezus Christus, ik was op het eiland, genaamd Patmos, omwille van het Woord van God, en de getuigenis van Jezus.

En ik weende zeer, dat niemand waardig bevonden was, dat boek te openen en in te zien. En een uit de oudsten spreekt tot mij: Ween niet, zie, de Leeuw, uit de stam van Juda, spruit uit de wortel van David, vermag te openen het boek en zijn zeven zegels.

En ik zag in het midden van de troon en van de vier gestalten en in het midden van de oudsten een Lam staan, eruitziend als geslacht, dat had de hoornen zeven en de ogen zeven, dat zijn de zeven geesten van God, die uitgezonden werden over de hele aarde. En het kwam, en nam het boek uit de rechter van degene, die zit op de troon. En nadat het dat boek nam, wierpen zich neer voor het Lam de vier gestalten en de 24 oudsten. Ieder had in de handen een harp en een gouden schaal vol wierook, welke zijn de gebeden van de heiligen.

En zij zingen een nieuw loflied en zeggen: Waardig bent u om te nemen dat boek en te openen zijn zegels, want u werd geslacht, en heeft van God gekocht door uw bloed mensen uit alle stammen en talen en volken en naties en heeft hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En koning zult u mettertijd over de aarde zijn.

En ik zag en hoorde de stemmen van vele engelen rondom de troon, en de levende wezens en de oudsten; en hun getal was tien duizend maal tien duizenden, en duizend maal duizenden. Ze riepen met geweldige stem: Waardig is het Lam, het geslachte, de wereldmacht te ontvangen, en de rijkdom, en de wijsheid, en de sterkte van het Ik, en de waardigheid van de ziel en het licht van de geest en de kracht van het levenschenkende zegenen. En alle schepsel, dat in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en in de zee, overal, hoorde ik roepen: Degene, die zit op de troon, en het Lam, zij de kracht van de zegen, en de waardigheid van de ziel en het licht van de geest en de macht van het leiden van eonen tot eonen! En de vier levende wezens spaken: Amen. En de 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden.

In de kunst

Openbaring 5: 1 – 14

 

Christus en verzegelde boek, hoofdingang kathedraal te Chartres, ca. 1140