17

Opening vijfde zegel

Openbaring 6: 9-11

Een nadat het opende zegel vijf, zag ik onder het altaar de zielen van de geofferden, die gedood waren omwille van het Woord van God, en om de getuigenis, die zij hadden ontvangen.

En er werd hen gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten mochten, totdat ook de tijd vol geworden was van hun mededienaren en hun broeders, die gedood zouden worden, net als ook zij.

En zij schreeuwden met luide stem:
Tot wanneer nog, o heerser, u heilige en waarachtige, oordeelt en wreekt u ons bloed niet van de bewoners van de aarde? En aan een ieder werd een wit gewaad gegeven.

Een nadat het opende zegel vijf, zag ik onder het altaar de zielen van de geofferden, die gedood waren omwille van het Woord van God, en om de getuigenis, die zij hadden ontvangen.

En zij schreeuwden met luide stem:
Tot wanneer nog, o heerser, u heilige en waarachtige, oordeelt en wreekt u ons bloed niet van de bewoners van de aarde? En aan een ieder werd een wit gewaad gegeven.

En er werd hen gezegd, dat zij nog een kleine tijd rusten mochten, totdat ook de tijd vol geworden was van hun mededienaren en hun broeders, die gedood zouden worden, net als ook zij.

In de kunst

Openbaring 6: 9-11


Bamburg Apocalypse, 1000-1020, 5e zegel, zielen der martelaren onder altaar