18

18

Opening zesde zegel

Openbaring 6: 12-17

En ik zag, en het opende zegel zes, en een grote aardbeving geschiedde, en de zon werd zwart als een rouwgewaad van haar, en de volle maan werd bloedrood,

Val over ons, en verberg ons voor het aangezicht van degene, die zit op de troon, en van de toorn van het Lam. Want gekomen is de grote dag van hun toorn en wie kan daarbij stand houden?

en de sterren van de hemel vielen op aarde, zoals een vijgenboom zijn vruchten afwerpt als hij door een sterke wind geschud wordt, en de hemel week terug, als een boek dat opgerold wordt.

En de koningen van de aarde, en de groten, en de legerleiders, en de rijken, en de sterken, en de slaven zowel als de vrijen, verborgen zich in de spelonken, en in de steenrotsen van de bergen. En ze zeiden tot de steenrotsen:

En alle bergen en eilanden werden van hun plaatsen weg gerukt.

En ik zag, en het opende zegel zes, en een grote aardbeving geschiedde, en de zon werd zwart als een rouwgewaad van haar, en de volle maan werd bloedrood,

en de sterren van de hemel vielen op aarde, zoals een vijgenboom zijn vruchten afwerpt als hij door een sterke wind geschud wordt, en de hemel week terug, als een boek dat opgerold wordt.

En alle bergen en eilanden werden van hun plaatsen weg gerukt.

En de koningen van de aarde, en de groten, en de legerleiders, en de rijken, en de sterken, en de slaven zowel als de vrijen, verborgen zich in de spelonken, en in de steenrotsen van de bergen. En ze zeiden tot de steenrotsen:

Val over ons, en verberg ons voor het aangezicht van degene, die zit op de troon, en van de toorn van het Lam. Want gekomen is de grote dag van hun toorn en wie kan daarbij stand houden?

 

 

In de kunst

Openbaring 6: 12-17


Apokalipsis cum figuris, Albrecht Dürer, 1496-1498, 6e zegel, de hemel geweken