19

De verzegelden uit de twaalf stammen

Openbaring 7: 1-8

Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, vasthoudend de vier winden van de aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige ergens staande boom.

 

En ik hoorde het getal van degenen, die verzegeld waren: 144 000 verzegelden uit elke stam van Israël, uit de stam van Juda 12 000 verzegelden, uit de stam Ruben 12 000 verzegelden, uit de stam Gad 12 000 verzegelden, uit de stam Asser 12 000 verzegelden, uit de stam Naftali 12 000 verzegelden, uit de stam Manasse 12 000 verzegelden, uit de stam Simeon 12 000 verzegelden, uit de stam Levi 12 000 verzegelden, uit de stam Isaschar 12 000 verzegelden, uit de stam Zebulon 12 000 verzegelden, uit de stam Jozef 12 000 verzegelden en uit de stam Benjamin 12 000 verzegelden.

En ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, die had het zegel van de levende God, en hij riep met geweldige stem tot de vier engelen, die gegeven was de aarde en de zee te beschadigen: Beschadig de aarde nog niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienaren van onze God gedrukt hebben het zegel op hun voorhoofden.

Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde, vasthoudend de vier winden van de aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enige ergens staande boom.

En ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon, die had het zegel van de levende God, en hij riep met geweldige stem tot de vier engelen, die gegeven was de aarde en de zee te beschadigen: Beschadig de aarde nog niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienaren van onze God gedrukt hebben het zegel op hun voorhoofden.

En ik hoorde het getal van degenen, die verzegeld waren: 144 000 verzegelden uit elke stam van Israël, uit de stam van Juda 12 000 verzegelden, uit de stam Ruben 12 000 verzegelden, uit de stam Gad 12 000 verzegelden, uit de stam Asser 12 000 verzegelden, uit de stam Naftali 12 000 verzegelden, uit de stam Manasse 12 000 verzegelden, uit de stam Simeon 12 000 verzegelden, uit de stam Levi 12 000 verzegelden, uit de stam Isaschar 12 000 verzegelden, uit de stam Zebulon 12 000 verzegelden, uit de stam Jozef 12 000 verzegelden en uit de stam Benjamin 12 000 verzegelden.

In de kunst

Openbaring 7: 1-8


Bamburg Apocalypse, 1000-1020, vier engelen houden de vier winden, verzegelden aan voorhoofd