2

 

Hij die ons onbaatzuchtig liefheeft

Openbaring 1: 4-8

Johannes, aan de zeven gemeenten in Azië, genade en vrede van ‘die is, en die was, en die komt’; en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus, de Gezalfde.

Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer, die is, en die was, en die komt, de Allesbeheerser.

O geloofwaardige getuige, eerstgeborene van de doden, en heerser over de koningen van de aarde.

Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen, die hem doorstoken hebben; en alle geslachten van de aarde zullen over hem rouwen, ja amen.

Hem, die ons onbaatzuchtig liefheeft, en ons heeft gewassen van onze zonden met zijn bloed en die ons heeft gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters van zijn God en Vader, hem, de heerlijkheid en de kracht van eonen tot eonen. Amen.

Johannes, aan de zeven gemeenten in Azië, genade en vrede van ‘die is, en die was, en die komt’; en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus, de Gezalfde.

O geloofwaardige getuige, eerstgeborene van de doden, en heerser over de koningen van de aarde.

Hem, die ons onbaatzuchtig liefheeft, en ons heeft gewassen van onze zonden met zijn bloed en die ons heeft gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters van zijn God en Vader, hem, de heerlijkheid en de kracht van eonen tot eonen. Amen.

Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen, die hem doorstoken hebben; en alle geslachten van de aarde zullen over hem rouwen, ja amen.

Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Heer, die is, en die was, en die komt, de Allesbeheerser.

 

In de kunst

Openbaring 1: 4-8

Jheronimus Bosch, 1504-1505, Heilige Johannes te Patmos