21

Het reukwerk op het gouden altaar voor de troon

Openbaring 8: 1-6

Nadat het opende zegel zeven, kwam er een stilzwijgen in de hemel, wel een half uur lang, en ik zag de zeven engelen, die voor God staan; en er werden hen gegeven zeven bazuinen.

En plotseling volgden bliksemschicht, donderslag, stemgeraas en aardbeving. En de zeven engelen met de zeven bazuinen, die maakten zich klaar om op de bazuinen te blazen.

En er kwam een andere engel naar voren, en liep naar het altaar met een gouden wierookvat.

En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde.

En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het bij de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar voor de troon, en de rook van het reukwerk steeg op, met de gebeden van de heiligen, van de hand van de engel tot God.

Nadat het opende zegel zeven, kwam er een stilzwijgen in de hemel, wel een half uur lang, en ik zag de zeven engelen, die voor God staan; en er werden hen gegeven zeven bazuinen.

En er kwam een andere engel naar voren, en liep naar het altaar met een gouden wierookvat.

 

En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het bij de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar voor de troon, en de rook van het reukwerk steeg op, met de gebeden van de heiligen, van de hand van de engel tot God.

En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur van het altaars en wierp het op de aarde.

En plotseling volgden bliksemschicht, donderslag, stemgeraas en aardbeving. En de zeven engelen met de zeven bazuinen, die maakten zich klaar om op de bazuinen te blazen.

 

 

In de kunst

Openbaring 8: 1-6


 Bamburg Apocalypse, 1000-1020, 7e zegel, de zeven engelen bereidden zich om te bazuinen