22

 De eerste engel bazuint, hagel vuur en bloed

Openbaring 8:7

En de eerste engel blies in de bazuin,

en het derde van de aarde verbrandde, en het derde van de bomen verbrandde,
en al het groene gras verbrandde.

 
en er kwam hagel en vuur, met bloed gemengd,
en werden op de aarde geworpen,

En nadat het opende zegel drie, hoorde ik het derde levende wezen roepen: Kom!

 
en er kwam hagel en vuur, met bloed gemengd,
en werden op de aarde geworpen,

en het derde van de aarde verbrandde, en het derde van de bomen verbrandde,
en al het groene gras verbrandde.

In de kunst

Openbaring 8:7


Bamburg Apocalypse, 1000-1020, 1ste bazuin, hagel, vuur met bloed op aarde geworpen