23

 De tweede engel bazuint, het derde deel van de zee werd bloed

Openbaring 8: 8-9

En de tweede engel blies in de bazuin, en een golvende vuurvloed, groot als een brandende berg, werd in de zee geworpen;

En het derde deel van de schepselen in zee,
Dat adem had, en het derde deel van de schepen
ging te gronde.

En het derde deel van de zee werd bloed

En de tweede engel blies in de bazuin, en een golvende vuurvloed, groot als een brandende berg, werd in de zee geworpen;

En het derde deel van de zee werd bloed

En het derde deel van de schepselen in zee,
Dat adem had, en het derde deel van de schepen
ging te gronde.

In de kunst

Openbaring 8: 8-9


Tapijt in Angers,14de eeuw, 2e bazuin, berg van vuur valt in zee, (foto Remy Jouan)