23

 De tweede engel bazuint, het derde deel van de zee werd bloed

Openbaring 8: 8-9

En de tweede engel blies in de bazuin, en een golvende vuurvloed, groot als een brandende berg, werd in de zee geworpen;

Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet.

En ik zag, en zie, een zwart paard,
en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand, en ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens:

En de tweede engel blies in de bazuin, en een golvende vuurvloed, groot als een brandende berg, werd in de zee geworpen;

En ik zag, en zie, een zwart paard,
en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand,
en ik hoorde als een stem in het midden van de vier levende wezens:

Een maatje tarwe voor een penning,
en drie maatjes gerst voor een penning,
en beschadig de olie en de wijn niet.

In de kunst

Openbaring 8: 8-9


Tapijt in Angers,14de eeuw, 2e bazuin, berg van vuur valt in zee, (foto Remy Jouan)