24

 De derde engel bazuint, derde van water wordt tot alsem

Openbaring 8: 10-11

En de derde engel blies in de bazuin, en er viel van de hemel een grote ster naar beneden, als een fakkel vlammend,

 En veel mensen stierven vanwege de wateren, want zij waren bitter geworden.

en viel op het derde van de grote rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde van de wateren werd tot alsem.

En de derde engel blies in de bazuin, en er viel van de hemel een grote ster naar beneden, als een fakkel vlammend,

en viel op het derde van de grote rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem. En het derde van de wateren werd tot alsem.

 En veel mensen stierven vanwege de wateren, want zij waren bitter geworden.

In de kunst

Openbaring 8: 10-11


 Tapijt in Angers,14de eeuw, 3e bazuin, ster alsem valt uit hemel (foto Remy Jouan)