26

Wee wee wee

Openbaring 8: 13

En ik zag en hoorde een adelaar, die vloog in het midden van de hemel, en riep met geweldige stem:

dat wat over hen komen zal, door de bazuinroep van de drie engelen, die nog op de bazuinen zullen blazen.

Wee, wee, wee, de bewoners van de aarde,

En ik zag en hoorde een adelaar, die vloog in het midden van de hemel, en riep met geweldige stem:

Wee, wee, wee, de bewoners van de aarde,

dat wat over hen komen zal, door de bazuinroep van de drie engelen, die nog op de bazuinen zullen blazen.

In de kunst

Openbaring 8: 13


Apokalipsis cum figuris, Albrecht Dürer, 1496-1498, Wee, wee, wee