30

Het beest uit de afgrond doodt de twee getuigen van God

Openbaring 11: 1 – 14

En mij werd een rietstok gegeven, gelijk een meetlat; en de stem sprak: Sta op, en meet de tempel van God en het altaar en degenen, die daarin aanbidden. Maar het voorhof buiten, laat dat weg, meet dat niet, want het is aan de heidenen over gelaten, en zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden lang.

En op hetzelfde uur ontstond een reusachtige aardbeving, en het tiende van de stad stortte ineen, en er werden vernietigd in de aardbeving 7000 namen van mensen. En de overige werden door schrik bevangen en gaven eer aan de God van de hemel. Het wee, het tweede, is voorbij; zie, het derde wee komt snel.

En opdragen zal ik mijn twee getuigen, dat zij profeteren 1260 dagen, gekleed in zakken. Deze zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaars, die voor de Heer van de aarde staan. En als dezen iemand willen aantasten, vuur gaat uit hun mond en zal verteren hun vijanden. En als iemand hen wil aantasten, op gelijke wijze zal deze gedood worden.

En na die drie dagen en een halve: Levensgeest van God stroomde in hen; en deze zette hen op hun voeten, en grote vrees overviel allen, die dat zagen. En ik hoorde een machtige stem uit de hemel, die sprak tot hen: Stijg op! En op stegen zij naar de hemel in de wolk; en hun vijanden moesten het aanschouwen.

Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen neer druppelt in de dagen dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren, om die te veranderen in bloed, en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo vaak zij maar willen.

En mensen uit alle volken, en stammen, en talen, en natiën, aanschouwen hun dode lichamen drie dagen en een halve, en laten niet toe dat hun dode lichamen in een graf liggen. En de bewoners van de aarde zijn vrolijk en maken plezier om hen en sturen elkaar geschenken; want deze twee profeten pijnigden de mensen op de aarde.

En als zij hun getuigenis zullen hebben voltooid, dan zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, strijd met hen voeren, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen op straat liggen in de grote stad, die geestelijk gezien heet Sodom en Egypte, waar ook hun Heer is gekruisigd.

En mij werd een rietstok gegeven, gelijk een meetlat; en de stem sprak: Sta op, en meet de tempel van God en het altaar en degenen, die daarin aanbidden. Maar het voorhof buiten, laat dat weg, meet dat niet, want het is aan de heidenen over gelaten, en zij zullen de heilige stad vertreden, 42 maanden lang.

En opdragen zal ik mijn twee getuigen, dat zij profeteren 1260 dagen, gekleed in zakken. Deze zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaars, die voor de Heer van de aarde staan. En als dezen iemand willen aantasten, vuur gaat uit hun mond en zal verteren hun vijanden. En als iemand hen wil aantasten, op gelijke wijze zal deze gedood worden.En hij zette zijn voet, de rechter, op de zee, de linker op de aarde en riep met geweldige stem, zoals een leeuw brult. En terwijl hij zo riep, daar spraken de zeven donderslagen met hun stemmen.

Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen neer druppelt in de dagen dat zij profeteren, en zij hebben macht over de wateren, om die te veranderen in bloed, en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo vaak zij maar willen.

En als zij hun getuigenis zullen hebben voltooid, dan zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, strijd met hen voeren, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen op straat liggen in de grote stad, die geestelijk gezien heet Sodom en Egypte, waar ook hun Heer is gekruisigd.

En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, sprak opnieuw met mij, en zei: Ga, neem het geopende boekje in de hand van de engel, die daar op de zee en op de aarde staat! En ik trad toe op de engel, en vroeg hem, mij te geven dat boekje.

En na die drie dagen en een halve: Levensgeest van God stroomde in hen; en deze zette hen op hun voeten, en grote vrees overviel allen, die dat zagen. En ik hoorde een machtige stem uit de hemel, die sprak tot hen: Stijg op! En op stegen zij naar den hemel in de wolk; en hun vijanden moesten het aanschouwen.

En op hetzelfde uur ontstond een reusachtige aardbeving, en het tiende van de stad stortte ineen, en er werden vernietigd in de aardbeving 7000 namen van mensen. En de overige werden door schrik bevangen en gaven eer aan de God van de hemel. Het wee, het tweede, is voorbij; zie, het derde wee komt snel.

 

 

In de kunst

Openbaring 11: 1 – 14

 

Bamburg Apocalypse, 1000-1020, de twee getuigen Gods en het beest uit de afgrond