32

De tijd om geoordeeld te worden is gekomen; ark wordt zichtbaar

Openbaring 11: 16-19

En de 24 oudsten, die voor God zitten op hun tronen, vielen neer op hun aangezicht, en aanbaden God en spraken: Wij danken u, Heer en God, Allesbeheerser, die is, en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen, en het koningschap op u genomen hebt.

En Gods tempel in de hemel is geopend geworden, en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel; en er kwamen bliksemstraal, en stemmengeruis, en donderslag, en aardbeving en grote hagel.

En worden de volken daarover toornig, zo komt nu ook uw toorn, en de tijd van de doden, om geoordeeld te worden, en om loon te geven aan de dienaren in uw gratie, en de profeten, en de heiligen, en hen die uw Naam vrezen, de kleinen en de groten; en om te verderven de verdervers van de aarde.

En er werd een groot geestelijk beeld zichtbaar in de hemel: Een vrouw, omkleed met de zon; en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een krans van twaalf sterrenbeelden.

En met zwanger lichaam, schreeuwde zij het uit door de weeen en de pijn van het baren.

En een tweede beeld werd zichtbaar in de hemel: zie, een grote draak, vuurrood, die had de hoofden zeven en hoornen tien, en op zijn hoofden zeven diademen en zijn staart veegde weg het derde van de sterren van de hemel en wierp ze neer op de aarde. En de draak stond ver omhoog opgerekt voor de vrouw, die baren zou, opdat hij, wanneer zij gebaard zou hebben, haar kind zou verslinden.

En zij baart een zoon, de knaap, die zal weiden alle volkeren met ijzeren staf. En haar kind werd weg gerukt naar God en Gods troon.

En de vrouw vluchtte in de woestijn, waar zij een vaste plaats had, haar door God bereid, opdat zij daar gevoed zou worden 1260 dagen.

 

 

In de kunst

Openbaring 11: 16-19

 

Saint Sever Beatus, 11de eeuw – 7e bazuin, tempel in hemel geopend en ark gezien