33

De barende vrouw en de rode draak

Openbaring 12: 1-6

En er werd een groot geestelijk beeld zichtbaar in de hemel: Een vrouw, omkleed met de zon; en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een krans van twaalf sterrenbeelden.

En de vrouw vluchtte in de woestijn, waar zij een vaste plaats had, haar door God bereid, opdat zij daar gevoed zou worden 1260 dagen.

En met zwanger lichaam, schreeuwde zij het uit door de weeën en de pijn van het baren.

En zij baart een zoon, de knaap, die zal weiden alle volkeren met ijzeren staf. En haar kind werd weg gerukt naar God en Gods troon.

En een tweede beeld werd zichtbaar in de hemel: zie, een grote draak, vuurrood, die had de hoofden zeven en hoornen tien, en op zijn hoofden zeven diademen en zijn staart veegde weg het derde van de sterren van de hemel en wierp ze neer op de aarde. En de draak stond ver omhoog opgerekt voor de vrouw, die baren zou, opdat hij, wanneer zij gebaard zou hebben, haar kind zou verslinden.

En er werd een groot geestelijk beeld zichtbaar in de hemel: Een vrouw, omkleed met de zon; en de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een krans van twaalf sterrenbeelden.

En met zwanger lichaam, schreeuwde zij het uit door de weeën en de pijn van het baren.

En een tweede beeld werd zichtbaar in de hemel: zie, een grote draak, vuurrood, die had de hoofden zeven en hoornen tien, en op zijn hoofden zeven diademen en zijn staart veegde weg het derde van de sterren van de hemel en wierp ze neer op de aarde. En de draak stond ver omhoog opgerekt voor de vrouw, die baren zou, opdat hij, wanneer zij gebaard zou hebben, haar kind zou verslinden.

En zij baart een zoon, de knaap, die zal weiden alle volkeren met ijzeren staf. En haar kind werd weg gerukt naar God en Gods troon.

En de vrouw vluchtte in de woestijn, waar zij een vaste plaats had, haar door God bereid, opdat zij daar gevoed zou worden 1260 dagen.

 

In de kunst

Openbaring 12: 1 – 6

 

Douce Apocalypse, 1250-1270 – de barende vrouw met zon bekleed maan onder haar voeten draak