34

De strijd van Michael met de draak en van de draak met de vrouw

Openbaring 12: 7 – 17

En strijd laaide op in de hemel: Michael en zijn engelen streden tegen de draak. En de draak streed en zijn engelen en hij zegevierde niet. En er was ook geen plaats meer voor hen in de hemel.

Daarop werd de draak woedend op de vrouw, en ging heen om strijd te voeren tegen de overige van haar kinderen, die zich aan de goddelijke werelddoelen houden, en vasthouden aan de getuigenis van Jezus.

Neergeworpen werd de grote draak, de oeroude slang, die heet Lucifer en Satanas, die de gehele wereldkring verleidt, neergeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

En te hulp kwam de aarde de vrouw, en de aarde opende haar mond, en dronk de stroom op, die de draak uit wraak naar haar toeslingerde.

En ik hoorde een luid gezang in de hemel: Nu is de overwinning en de kracht en de heerschappij aan onze God, en aan de Gezalfde de macht; de neergeworpene was de aanklager van onze broeders, die ze aanklaagde voor onze God, dag en nacht. En zij overwonnen hem door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hadden hun leven niet lief tot in de dood. Daarom juicht, jullie hemelen, en jullie, bewoners van de hemel!

 En de slang slingerde uit wraak achter
de vrouw aan water als een stroom, opdat de stroom haar zou meesleuren,

Wee echter de aarde en de zee! Want neerdaalde de duivel tot jullie, ontbrandt in grote toorn, omdat hij weet dat hij slechts weinig tijd heeft.

En gegeven werden aan de vrouw de twee vleugels van de grote adelaar, opdat zij zou vliegen naar de woestijn bij haar plaats, waar zij gevoed werd een tijd, en tijden, en een halve tijd, ver buiten het zicht van de slang.

En toen de draak zag, dat hij neer op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind had gebaard.

En strijd laaide op in de hemel: Michael en zijn engelen streden tegen de draak. En de draak streed en zijn engelen en hij zegevierde niet. En er was ook geen plaats meer voor hen in de hemel.

Neergeworpen werd de grote draak, de oeroude slang, die heet Lucifer en Satanas, die de gehele wereldkring verleidt, neergeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

En ik hoorde een luid gezang in de hemel: Nu is de overwinning en de kracht en de heerschappij aan onze God, en aan de Gezalfde de macht; de neergeworpene was de aanklager van onze broeders, die ze aanklaagde voor onze God, dag en nacht. En zij overwonnen hem door het bloed van het Lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hadden hun leven niet lief tot in de dood. Daarom juicht, jullie hemelen, en jullie, bewoners van de hemel!

Wee echter de aarde en de zee! Want neerdaalde de duivel tot jullie, ontbrandt in grote toorn, omdat hij weet dat hij slechts weinig tijd heeft.

En toen de draak zag, dat hij neer op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind had gebaard.

En gegeven werden aan de vrouw de twee vleugels van de grote adelaar, opdat zij zou vliegen naar de woestijn bij haar plaats, waar zij gevoed werd een tijd, en tijden, en een halve tijd, ver buiten het zicht van de slang.

 En de slang slingerde uit wraak achter
de vrouw aan water als een stroom, opdat de stroom haar zou meesleuren,

En te hulp kwam de aarde de vrouw, en de aarde opende haar mond, en dronk de stroom op, die de draak uit wraak naar haar toeslingerde.

Daarop werd de draak woedend op de vrouw, en ging heen om strijd te voeren tegen de overige van haar kinderen, die zich aan de goddelijke werelddoelen houden, en vasthouden aan de getuigenis van Jezus.

 

In de kunst

Openbaring 12: 7 – 17

 

Gustav Doré in John Milton’s Paradise Lost – 1866: Michael werpt draak op aarde