35

Het beest dat uit de zee opkomt en het beest uit de aarde

Openbaring 12:18 – 13:18

En de draak zette voet op het zand van de zee.

Hier geldt wijsheid. Het verstand heeft berekend het getal van het beest, want het getal van een mens is het, en het getal is 666.

En ik zag uit de zee een beest opstijgen, het had de hoornen tien en de hoofden zeven en op zijn hoornen tien diademen en op zijn hoofden namen van godslastering, en het beest, dat ik zag, was gelijk een panter, en zijn voeten als die van een beer, en zijn muil als die van een leeuw. En aan hem gaf de draak zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. En een van zijn hoofden zag eruit als dodelijk verwond. Maar zijn dodelijke wond werd weer geheeld en verwonderd keek de ganse aarde naar het beest, en zij aanbaden de draak, omdat hij de macht had gegeven aan het beest en aanbaden het beest en zeiden: Wie is het beest gelijk en wie is in staat met hem te strijden? En hem werd een mond gegeven, om grote woorden te spreken en lasteringen en hem werd macht gegeven, om aldus te doen, twee en veertig maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om te lasteren de Naam van God en de verblijfplaats van God, en de bewoners van de hemel. En het werd hem gegeven de heiligen te bestrijden, en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over alle stammen, en volken en talen en naties.

En ik zag een ander beest uit de aarde opstijgen, en het had twee hoornen, gelijk een Lam, en het sprak als een draak, en alle macht van het eerste beest oefent het uit voor zijn ogen, en het maakt dat de aarde en haar bewoners aanbidden het eerste beest, waarvan de dodelijke wond geheeld werd. En het doet grote tekenen, ja vuur laat het afdalen uit de hemel op de aarde voor de mensen, en het verleidt de bewoners van de aarde door die tekenen, die hem gegeven waren om te doen voor het beest. Het beveelt de bewoners van de aarde een beeld te maken voor het beest, dat de zwaardwond had en weer opleefde, en het werd hem gegeven, adem te schenken het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs kan spreken en kan maken dat allen die niet het beeld van het beest aanbidden, gedood worden. En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, dat ze zichzelf een merkteken geven aan hun hand, hun rechter, of aan hun voorhoofd, opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, als die niet dat teken had, de naam van het beest, of het getal zijn naam.

En aanbidden zullen het alle bewoners van de aarde, zij, waarvan de namen niet staan geschreven in het boek van het leven, in het boek van het Lam, dat is geslacht, sinds de grondlegging van de wereld. Zo iemand oor heeft, die hore: Wie in gevangenschap voert, in gevangenschap wordt hij geleid, wie met het zwaard doodt, met het zwaard moet hij gedood worden. Hier blijkt waar te zijn het geduld en het geloof van hen die God zijn toegenegen.

En de draak zette voet op het zand van de zee.

En ik zag uit de zee een beest opstijgen, het had de hoornen tien en de hoofden zeven en op zijn hoornen tien diademen en op zijn hoofden namen van godslastering, en het beest, dat ik zag, was gelijk een panter, en zijn voeten als die van een beer, en zijn muil als die van een leeuw. En aan hem gaf de draak zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. En een van zijn hoofden zag eruit als dodelijk verwond. Maar zijn dodelijke wond werd weer geheeld en verwonderd keek de ganse aarde naar het beest, en zij aanbaden de draak, omdat hij de macht had gegeven aan het beest en aanbaden het beest en zeiden: Wie is het beest gelijk en wie is in staat met hem te strijden? En hem werd een mond gegeven, om grote woorden te spreken en lasteringen en hem werd macht gegeven, om aldus te doen, twee en veertig maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om te lasteren de Naam van God en de verblijfplaats van God, en de bewoners van de hemel. En het werd hem gegeven de heiligen te bestrijden, en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over alle stammen, en volken en talen en naties.

En ik zag een ander beest uit de aarde opstijgen, en het had twee hoornen, gelijk een Lam, en het sprak als een draak, en alle macht van het eerste beest oefent het uit voor zijn ogen, en het maakt dat de aarde en haar bewoners aanbidden het eerste beest, waarvan de dodelijke wond geheeld werd. En het doet grote tekenen, ja vuur laat het afdalen uit de hemel op de aarde voor de mensen, en het verleidt de bewoners van de aarde door die tekenen, die hem gegeven waren om te doen voor het beest. Het beveelt de bewoners van de aarde een beeld te maken voor het beest, dat de zwaardwond had en weer opleefde, en het werd hem gegeven, adem te schenken het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs kan spreken en kan maken dat allen die niet het beeld van het beest aanbidden, gedood worden. En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, dat ze zichzelf een merkteken geven aan hun hand, hun rechter, of aan hun voorhoofd, opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, als die niet dat teken had, de naam van het beest, of het getal zijn naam.

En ik zag een ander beest uit de aarde opstijgen, en het had twee hoornen, gelijk een Lam, en het sprak als een draak, en alle macht van het eerste beest oefent het uit voor zijn ogen, en het maakt dat de aarde en haar bewoners aanbidden het eerste beest, waarvan de dodelijke wond geheeld werd. En het doet grote tekenen, ja vuur laat het afdalen uit de hemel op de aarde voor de mensen, en het verleidt de bewoners van de aarde door die tekenen, die hem gegeven waren om te doen voor het beest. Het beveelt de bewoners van de aarde een beeld te maken voor het beest, dat de zwaardwond had en weer opleefde, en het werd hem gegeven, adem te schenken het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs kan spreken en kan maken dat allen die niet het beeld van het beest aanbidden, gedood worden. En het maakt, dat allen, de kleinen en de groten, en de rijken en de armen, en de vrijen en de slaven, dat ze zichzelf een merkteken geven aan hun hand, hun rechter, of aan hun voorhoofd, opdat niemand zou kunnen kopen of verkopen, als die niet dat teken had, de naam van het beest, of het getal zijn naam.

Hier geldt wijsheid. Het verstand heeft berekend het getal van het beest, want het getal van een mens is het, en het getal is 666.

 

 

In de kunst

Openbaring 12:13-13:18

 

 Ottheinrich-Bibel, 1530-1532, beest met de zeven koppen dat uit zee opkomt en
beest met twee hoornen dat uit aarde opkomt