36

Het Lam met de 144 000 op de berg Sion

Openbaring 14:1-5

En ik zag, en zie, daar stond het Lam op de berg Sion en bij hem 144 000 die zijn Naam en zijn Vaders Naam geschreven dragen op hun voorhoofden.

In hun mond wordt geen bedrog gevonden en zonder smet zijn zij.

En ik hoorde een stem uit de hemel, als vele wateren. En een stem van sterke donder.

Dezen zijn het, die zich niet met de Babelvrouwen bevlekt hebben, want zij zijn kuis; dezen zijn het, die het Lam volgen, waarheen het ook gaat; dezen worden uit de aardemensheid losgemaakt als nieuw oerbegin voor God en het Lam.

En de stem die ik hoorde, was, zoals wanneer harpisten zingen, en bij het zingen de harp aanslaan. En zij zingen een nieuw lied voor de troon. En voor de vier diergestalten, en de oudsten. En niemand kon dat lied leren, dan de 144 000, die van de aardegebondenheid zijn losgekocht.

En ik zag, en zie, daar stond het Lam op de berg Sion en bij hem 144 000 die zijn Naam en zijn Vaders Naam geschreven dragen op hun voorhoofden.

En ik hoorde een stem uit de hemel, als vele wateren. En een stem van sterke donder.

En de stem die ik hoorde, was, zoals wanneer harpisten zingen, en bij het zingen de harp aanslaan. En zij zingen een nieuw lied voor de troon. En voor de vier diergestalten, en de oudsten. En niemand kon dat lied leren, dan de 144 000, die van de aardegebondenheid zijn losgekocht.

Dezen zijn het, die zich niet met de Babelvrouwen bevlekt hebben, want zij zijn kuis; dezen zijn het, die het Lam volgen, waarheen het ook gaat; dezen worden uit de aardemensheid losgemaakt als nieuw oerbegin voor God en het Lam.

In hun mond wordt geen bedrog gevonden en zonder smet zijn zij.

 

 

In de kunst

Openbaring 14:1-5

Apokalipsis cum figuris, Albrecht Dürer, 1496-1498, het Lam met de 144.000 op de berg Sion