37

Aankondigingen door drie engelen over Gods oordeel

Openbaring 14: 6 – 13

En ik zag een andere engel vliegen door het hemelmidden, die een eeuwig evangelie te verkondigen had aan de aardebewoners en aan alle naties en stammen en talen en volken. En hij riep met geweldige stem: Vreest God, en geeft hem lofprijzing, want gekomen is het uur van zijn oordeel, aanbidt hem, die gemaakt heeft hemel en aarde en zee en waterbronnen.

En ik hoorde een stem uit de hemel, die sprak: Schrijf: Zalig de doden, die in de Heer sterven, van nu aan! Ja, spreekt de Geest, zij zullen uitrusten van hun moeiten en plagen, want hun werken volgen hen na.

En een andere, een tweede engel volgde en riep: Gevallen is Babylon, die grote, die met de gloedwijn van haar ontucht alle volken heeft gedrenkt.

Hier wordt bewaarheid het geduld van hen die God zijn toegenegen, die vasthouden de werelddoelen van God en het geloof aan Jezus.

En een andere engel, een derde, volgde hen, en hij riep met geweldige stem: Wie aanbidt het beest en zijn beeld en aanneemt het merkteken op zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal drinken van de toornwijn van God, ongemengd ingeschonken, in de beker van zijn toorn, en zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor het aangezicht van de heilige engelen en voor het aangezicht van het Lam en de rook van hun pijniging stijgt op van eonen tot eonen, en niet vinden zij rust bij dag en bij nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand aanneemt het merkteken van zijn naam.

En ik zag een andere engel vliegen door het hemelmidden, die een eeuwig evangelie te verkondigen had aan de aardebewoners en aan alle naties en stammen en talen en volken. En hij riep met geweldige stem: Vreest God, en geeft hem lofprijzing, want gekomen is het uur van zijn oordeel, aanbidt hem, die gemaakt heeft hemel en aarde en zee en waterbronnen.

En een andere, een tweede engel volgde en riep: Gevallen is Babylon, die grote, die met de gloedwijn van haar ontucht alle volken heeft gedrenkt.

En een andere engel, een derde, volgde hen, en hij riep met geweldige stem: Wie aanbidt het beest en zijn beeld en aanneemt het merkteken op zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal drinken van de toornwijn van God, ongemengd ingeschonken, in de beker van zijn toorn, en zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor het aangezicht van de heilige engelen en voor het aangezicht van het Lam en de rook van hun pijniging stijgt op van eonen tot eonen, en niet vinden zij rust bij dag en bij nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand aanneemt het merkteken van zijn naam.

Hier wordt bewaarheid het geduld van hen die God zijn toegenegen, die vasthouden de werelddoelen van God en het geloof aan Jezus.

En ik hoorde een stem uit de hemel, die sprak: Schrijf: Zalig de doden, die in de Heer sterven, van nu aan! Ja, spreekt de Geest, zij zullen uitrusten van hun moeiten en plagen, want hun werken volgen hen na.

 

 

In de kunst

Openbaring 14: 6 – 13


Bamburg Apocalypse, 1000-1020, aankondigingen door drie engelen van Gods toorn