38

De engel uit de hemelse tempel met sikkel
om de druiftakken af te snijden

Openbaring 14: 14-20

En ik zag, en zie, een lichtwolk, en op de wolk zat een gelijk een mensenzoon. Deze had op zijn hoofd een gouden krans en een scherpe sikkel in zijn hand.

En de wijnpers werd getreden, buiten voor de stad. Daar stroomde het bloed uit de wijnpers tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadiën ver.

En een andere engel trad naar voren uit de tempel en riep met geweldige stem tot degene, die zat op de wolk: Zendt uit je sikkel en maai; want gekomen is het uur om te maaien, want al aan het verdorren is de oogst van de wereld! En hij die op de wolk zat, wierp zijn sikkel op de aarde, en afgemaaid werd de aarde.

En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte de wijnstok van de aarde, en wierp de in de wijnpers van de goddelijke wilskracht, de grote.

En een andere engel trad naar voren uit de tempel in de hemel, die een scherpe sikkel had. En een andere engel trad naar voren vanuit het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een geweldige stem tot degene, die de scherpe sikkel had: Zendt uit je scherpe sikkel en haal binnen de druiven van de wijnstok van de aarde. Want rijp geworden zijn de bessen.

En ik zag, en zie, een lichtwolk, en op de wolk zat een gelijk een mensenzoon. Deze had op zijn hoofd een gouden krans en een scherpe sikkel in zijn hand.

En een andere engel trad naar voren uit de tempel en riep met geweldige stem tot degene, die zat op de wolk: Zendt uit je sikkel en maai; want gekomen is het uur om te maaien, want al aan het verdorren is de oogst van de wereld! En hij die op de wolk zat, wierp zijn sikkel op de aarde, en afgemaaid werd de aarde.

En een andere engel trad naar voren uit de tempel in de hemel, die een scherpe sikkel had. En een andere engel trad naar voren vanuit het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een geweldige stem tot degene, die de scherpe sikkel had: Zendt uit je scherpe sikkel en haal binnen de druiven van de wijnstok van de aarde. Want rijp geworden zijn de bessen.

En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte de wijnstok van de aarde, en wierp de in de wijnpers van de goddelijke wilskracht, de grote.

En de wijnpers werd getreden, buiten voor de stad. Daar stroomde het bloed uit de wijnpers tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadiën ver.

 

 

In de kunst

Openbaring 14: 14-20


Tapijt in Angers, 14de eeuw, engel sneed met sikkel druiven, wijnpersbak