39

De overwinnaars van het beest en het beeld
en het getal van zijn naam

Openbaring 15: 1 – 4

En ik zag een ander geestelijk beeld in de hemel, groot en wonderlijk. Zeven engelen hadden de zeven plagen, de laatsten. Want met deze voleindigde zich de wilskracht van God.

En zij zongen het lofgezang van Mozes, de dienaar van God, en het lofgezang van het Lam: Geweldig en wonderlijk zijn uw werken, Heer en God, gij Allesbeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij Koning van de volkeren. Wie zou niet vrezen, o Heer, en verheerlijken uw Naam? Want U alleen bent heilig, en alle volken zullen komen en zullen aanbidden voor U, omdat uw oordelend beschikken openbaar is geworden.

En ik zag als een kristallen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars over het beest en over het beeld en over het getal van zijn naam, die zag ik op de kristallen zee staan met de harpen van God in de handen.

En ik zag een ander geestelijk beeld in de hemel, groot en wonderlijk. Zeven engelen hadden de zeven plagen, de laatsten. Want met deze voleindigde zich de wilskracht van God.

En ik zag als een kristallen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars over het beest en over het beeld en over het getal van zijn naam, die zag ik op de kristallen zee staan met de harpen van God in de handen.

En zij zongen het lofgezang van Mozes, de dienaar van God, en het lofgezang van het Lam: Geweldig en wonderlijk zijn uw werken, Heer en God, gij Allesbeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij Koning van de volkeren. Wie zou niet vrezen, o Heer, en verheerlijken uw Naam? Want U alleen bent heilig, en alle volken zullen komen en zullen aanbidden voor U, omdat uw oordelend beschikken openbaar is geworden.

In de kunst

Openbaring 15: 1 – 4


Tapijt in Angers, 14de eeuw, overwinnaars met harpen staand op de kristallen zee