4

Eerste brief: aan de engel in Efeze

Openbaring 2: 1-7

Aan de engel van de gemeente in Efeze schrijf: Zo spreekt, die houdt de zeven sterren in zijn rechter, die wandelt te midden van de zeven kandelaren, de gouden:

Wie oor heeft, hoor, wat de Geest
zegt tot de gemeenten: Wie overwint,
ik zal hem geven te eten
van de Levensboom,
die is in Gods paradijs.

Ik weet je werken, je moeiten en je standvastigheid, en dat je kwaad niet kunt verdragen en op de proef stelt die zich apostelen noemen en het niet zijn, en ze bevond leugenaars te zijn.
En je hebt volhard en geduld omwille van mijn Naam en bent niet afgemat.

Echter, dit heb je,
dat je de werken van de Nikolaiten haat, welke ook ik haat.

Echter ik heb tegen je: dat je je eerste liefde hebt opgegeven! Zo gedenk nu, van waar je gevallen bent, en keer je neiging om, handel weer als daarvoor. En zo niet, kom ik tot je en ruk je kandelaar van zijn plaats, indien je neiging niet is omgekeerd.

Ik, Johannes, jullie broeder en lotgenoot in het lijden, en in het innerlijk doorleven van het koningschap, en in de geduldige verwachting van Jezus Christus, ik was op het eiland, genaamd Patmos, omwille van het Woord van God, en de getuigenis van Jezus.

Daar was ik in de geest op de dag van de Heer; en ik hoorde achter mij een geweldige stem, als een bazuin, die sprak: Wat je ziet, schrijf dat in een boek, en stuur het de zeven gemeenten. Naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamon en naar Thyatira en naar Sardes en naar Filadelfia en naar Laodicea.

Ik weet je werken, je moeiten en je standvastigheid, en dat je kwaad niet kunt verdragen en op de proef stelt die zich apostelen noemen en het niet zijn, en ze bevond leugenaars te zijn.
En je hebt volhard en geduld omwille van mijn Naam en bent niet afgemat.

Echter ik heb tegen je: dat je je eerste liefde hebt opgegeven! Zo gedenk nu, van waar je gevallen bent, en keer je neiging om, handel weer als daarvoor. En zo niet, kom ik tot je en ruk je kandelaar van zijn plaats, indien je neiging niet is omgekeerd.

Wie oor heeft, hoor, wat de Geest
zegt tot de gemeenten: Wie overwint,
ik zal hem geven te eten
van de Levensboom,
die is in Gods paradijs.

 

 

In de kunst

Openbaring 2: 1-7

 

Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, 1ste brief aan Efeze