41

De eerste engel goot zijn schaal uit op de aarde

Openbaring 16: 1 – 2

En ik hoorde een grote stem uit de tempel, die sprak: Gaat heen en giet de schalen van Gods wilskracht uit op de aarde. 

En er kwamen zweren, pijnlijk en boosaardig, over de mensen, die hadden het merkteken van het beest, en die zijn beeld moesten aanbidden.

En de eerste ging heen
en goot zijn schaal uit op de aarde.

En ik hoorde een geweldige stem uit de tempel, die sprak tot de zeven engelen: Gaat heen, en giet uit de zeven schalen vol van de wilskracht van God op de aarde!

En de eerste ging heen
en goot zijn schaal uit op de aarde.

En er kwamen zweren, pijnlijk en boosaardig, over de mensen, die hadden het merkteken van het beest, en die zijn beeld moesten aanbidden.

In de kunst

Openbaring 16: 1 – 2

Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, 1ste engel goot schaal uit en mensen kregen zweren