42

De tweede engel goot zijn schaal uit in de zee

Openbaring 16:3

En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee.

En elk levend wezen, dat daar was in de zee, stierf.

En zij werd tot bloed, zoals van een dode.

En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee.

En zij werd tot bloed, zoals van een dode.

En elk levend wezen, dat daar was in de zee, stierf.

In de kunst

Openbaring 16:3


Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, 2e engel goot zijn schaal uit en de zee werd als bloed