43

De derde engel goot zijn schaal uit over de rivieren

Openbaring 16: 4 – 7

En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen; en het werd bloed.

En ik hoorde vanaf het altaar roepen: Ja, Heer en God, u Allesbeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.

En ik hoorde de engel van de wateren roepen: Rechtvaardig bent u, die is, en die was, u Heilige, dat u zo geoordeeld hebt;
want bloed van heiligen en rechtvaardigen hebben zij vergoten en bloed heeft u hen te drinken gegeven, zij zijn het waardig.

En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen; en het werd bloed.

En ik hoorde de engel van de wateren roepen: Rechtvaardig bent u, die is, en die was, u Heilige, dat u zo geoordeeld hebt;
want bloed van heiligen en rechtvaardigen hebben zij vergoten en bloed heeft u hen te drinken gegeven, zij zijn het waardig.

En ik hoorde vanaf het altaar roepen: Ja, Heer en God, u Allesbeheerser, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.

In de kunst

Openbaring 16: 4 – 7


Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, 3e engel goot zijn schaal uit en de fonteinen werden als bloed