44

De vierde engel goot zijn schaal uit over de zon

Openbaring 16: 8 – 9

En de vierde goot zijn schaal uit over de zon, en haar is gegeven de mensen te verzengen met vuurgloed.

Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet.

En verzengd werden de mensen door geweldige hitte,
en lasterden den Naam van God, hij, die macht heeft over deze plagen;

En de vierde goot zijn schaal uit over de zon, en haar is gegeven de mensen te verzengen met vuurgloed.

En verzengd werden de mensen door geweldige hitte,
en lasterden den Naam van God, hij, die macht heeft over deze plagen;

en zij keerden zich niet om, om hem de eer te geven.

In de kunst

Openbaring 16: 8 – 9


Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, 4e engel goot zijn schaal uit op de zon en vuur verhitte de mensen