5

Tweede brief: aan de engel in Smyrna

Openbaring 2: 8 -11

Aan de engel van de gemeente in Smyrna schrijf: Zo spreekt, de eerste en de laatste, die dood was en weer levend werd:

Wie oor heeft, hoor,
wat de Geest zegt tot de gemeenten: Wie overwint,
zal niet beschadigd worden door de tweede dood.

Ik weet van je tegenspoed en armoede, toch ben je rijk! En de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn, en het niet zijn, maar een synagoge van de satan zijn.

Wees trouw tot in de dood,
en ik zal je geven de levenskroon!

Voor niets vrees je wat je nog zult lijden! Zie, de duivel zal enigen van jullie in de gevangenis werpen, opdat jullie beproefd worden. En jullie zullen gekweld worden tien dagen lang.

Aan de engel van de gemeente in Smyrna schrijf: Zo spreekt, de eerste en de laatste, die dood was en weer levend werd:

Daar was ik in de geest op de dag van de Heer; en ik hoorde achter mij een geweldige stem, als een bazuin, die sprak: Wat je ziet, schrijf dat in een boek, en stuur het de zeven gemeenten. Naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamon en naar Thyatira en naar Sardes en naar Filadelfia en naar Laodicea.

Voor niets vrees je wat je nog zult lijden! Zie, de duivel zal enigen van jullie in de gevangenis werpen, opdat jullie beproefd worden. En jullie zullen gekweld worden tien dagen lang.

Wees trouw tot in de dood, en ik zal je geven de levenskroon!

Wie oor heeft, hoor,
wat de Geest zegt tot de gemeenten:
Wie overwint,
zal niet beschadigd worden door de tweede dood.

In de kunst

Openbaring 2: 8-11

 

Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, 2de brief aan Smyrna