51

De bruiloft van het Lam is gekomen

Openbaring 19: 1-10

Hierna hoorde ik stemmengebruis als van een grote schare in de hemel, ‘Halleluja!’, heil en glorie en macht behoort onze God! Waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen! Want hij oordeelde de hoer, de grote, die de hele wereld verderft met haar hoererij. En wreekte het bloed van zijn dienaren dat aan haar moordenaarshand kleeft. En voor de tweede keer riepen zij ‘Halleluja!’ En de rook van haar brand stijgt op van eonen tot eonen!

En ik viel voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij sprak tot mij: Laat dat! Je mededienaar ben ik, en een van je broeders, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God! Want de getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.

En neervielen de vierentwintig oudsten, en de vier wezens, en aanbaden God, de tronende en spraken: ‘Amen! Halleluja!’

En hij sprak tot mij: Schrijf: Zalig die tot het bruiloftsmaal van het Lam zijn genodigd! Deze woorden zijn de waarachtige woorden van God!

En een stem kwam uit de troon, en sprak: Loof onze God, al zijn dienaren, en wie Hem vreest, beide klein en groot! En ik hoorde stemmen van een grote schare, als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslag, die sprak: ‘Halleluja’, want de Heer, onze God, de Allesbeheerser, heeft zijn koningsheerschappij op zich genomen. Laat ons blij zijn, en vreugdevol, en hem de godsglorie geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf gereed gemaakt. En haar is gegeven, een gewaad van wit en fijn linnen, want dit fijne linnen gewaad is het opstandingslichaam van de heiligen.

Hierna hoorde ik stemmengebruis als van een grote schare in de hemel, ‘Halleluja!’, heil en glorie en macht behoort onze God! Waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen! Want hij oordeelde de hoer, de grote, die de hele wereld verderft met haar hoererij. En wreekte het bloed van zijn dienaren dat aan haar moordenaarshand kleeft. En voor de tweede keer riepen zij ‘Halleluja!’ En de rook van haar brand stijgt op van eonen tot eonen!

En neervielen de vierentwintig oudsten, en de vier wezens, en aanbaden God, de tronende en spraken: ‘Amen! Halleluja!’

En een stem kwam uit de troon, en sprak: Loof onze God, al zijn dienaren, en wie Hem vreest, beide klein en groot! En ik hoorde stemmen van een grote schare, als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslag, die sprak: ‘Halleluja’, want de Heer, onze God, de Allesbeheerser, heeft zijn koningsheerschappij op zich genomen. Laat ons blij zijn, en vreugdevol, en hem de godsglorie geven; want de bruiloft van het Lam is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf gereed gemaakt. En haar is gegeven, een gewaad van wit en fijn linnen, want dit fijne linnen gewaad is het opstandingslichaam van de heiligen.

En hij sprak tot mij: Schrijf: Zalig die tot het bruiloftsmaal van het Lam zijn genodigd! Deze woorden zijn de waarachtige woorden van God!

En ik viel voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij sprak tot mij: Laat dat! Je mededienaar ben ik, en een van je broeders, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God! Want de getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.

 

 

In de kunst

Openbaring 19: 1-10


Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, God oordeelt de grote hoer, bruiloft Lam