53

De draak geketend voor duizend jaar

Openbaring 20: 1-10

Ik zag een engel afdalen uit de hemel, die had de sleutel van de afgrond, en een grote keten in zijn hand.

En er kwam vuur neer van God uit de hemel, en heeft hen verslonden. En de Satanas, die hen verleidde, werd geworpen in de zee van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht van eonen tot eonen.

En hij greep de draak, de oude slang, die heet Diabolos en Satanas, en bond hem duizend jaren. En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden.

En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken van de aarde zijn, de Gog en Magog, wier aantal is als het zand aan de zee, om hen te vergaderen tot strijd. En zij zijn opgekomen op de breedte van de aarde en omringden de legerplaats van de heiligen, en van de geliefde stad.

En ik zag de tronen, en die zich daarop neerzetten. Hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van de onthoofden om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God en hen die niet aanbeden hadden het beest, noch zijn beeld en niet zijn merkteken aangenomen hadden op hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden op en heersten met de Christus duizend jaren. De overige doden werden niet weer levend tot voleindigd waren de duizend jaren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig wie zal deel hebben aan de eerste opstanding! Over dezen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters van God zijn en van Christus zijn, en zij zullen met hem heersen duizend jaren.

Ik zag een engel afdalen uit de hemel, die had de sleutel van de afgrond, en een grote keten in zijn hand.

En hij greep de draak, de oude slang, die heet Diabolos en Satanas, en bond hem duizend jaren. En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden.

En ik zag de tronen, en die zich daarop neerzetten. Hen werd het oordeel gegeven. Ik zag de zielen van de onthoofden om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God en hen die niet aanbeden hadden het beest, noch zijn beeld en niet zijn merkteken aangenomen hadden op hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden op en heersten met de Christus duizend jaren. De overige doden werden niet weer levend tot voleindigd waren de duizend jaren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig wie zal deel hebben aan de eerste opstanding! Over dezen heeft de tweede dood geen macht. Zij zullen priesters van God zijn en van Christus zijn, en zij zullen met hem heersen duizend jaren.

En wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken van de aarde zijn, de Gog en Magog, wier aantal is als het zand aan de zee, om hen te vergaderen tot strijd. En zij zijn opgekomen op de breedte van de aarde en omringden de legerplaats van de heiligen, en van de geliefde stad.

En er kwam vuur neer van God uit de hemel, en heeft hen verslonden. En de Satanas, die hen verleidde, werd geworpen in de zee van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepijnigd worden dag en nacht van eonen tot eonen.

 

 

In de kunst

Openbaring 20: 1-10


Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, de draak geketend voor duizend jaar