54

 De doden voor de troon van God en de boeken worden geopend

Openbaring 20: 11 – 15

En ik zag een grote lichtende troon, en degene, die daarop zat, van wiens aangezicht hemel en aarde wegvlogen en nergens was meer een plaats voor ze.

En de Dood en de Hades werden neer geworpen in de vuurzee. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet bleek ingeschreven in het Levensboek, die werd neer geworpen in de vuurzee.

En ik zag de doden, de kleine en de grote, opgesteld voor de troon en boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, welk is het Levensboek, en geoordeeld werden de doden; en de doden werden geoordeeld naar wat er geschreven was in de boeken volgens hun werken. En de zee wierp naar buiten de doden, die in de zee waren; en de Dood en de Hades wierpen de doden naar buiten die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken.

En ik zag een grote lichtende troon, en degene, die daarop zat, van wiens aangezicht hemel en aarde wegvlogen en nergens was meer een plaats voor ze.

En ik zag de doden, de kleine en de grote, opgesteld voor de troon en boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, welk is het Levensboek, en geoordeeld werden de doden; en de doden werden geoordeeld naar wat er geschreven was in de boeken volgens hun werken. En de zee wierp naar buiten de doden, die in de zee waren; en de Dood en de Hades wierpen de doden naar buiten die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken.

En de Dood en de Hades werden neer geworpen in de vuurzee. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet bleek ingeschreven in het Levensboek, die werd neer geworpen in de vuurzee.

In de kunst

Openbaring 20: 11 – 15


Michelangelo, Sixtijnse kapel, Rome, 1508-1512, het laatste oordeel