6

Derde brief: aan de engel van Pergamon

Openbaring 2: 12-17

Aan de engel van de gemeente in Pergamon schrijf: Zo spreekt, die het zwaard heeft, het tweesnijdende, het scherpe:

Wie oor heeft, hoor, wat de Geest
zegt tot de gemeenten: Wie die overwint, ik geef hem van het manna,
het verborgene, en ik geef hem
een witte keursteen, en op de keursteen
een nieuwe naam geschreven,
die niemand kent, dan die hem ontvangt.

Ik weet waar je woont, waar satans troon is, en je houdt vast aan mijn Naam, en je verloochent niet mijn geloof. Ook niet in de dagen, toen Antipas er nog was, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood is bij jullie, waar de satan woont.

Keer je neiging om! En zo niet, kom ik spoedig tot je, en bestrijd ik hen met het zwaard van mijn mond.

Echter heb ik tegen je een enkel ding: er zijn er bij jullie toch zulke, die vasthouden aan Baleam’s leer, die Balak leerde, door lokmiddelen toe te werpen aan Israels zonen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo zijn er ook, die vasthouden aan de leer van de Nikaloieten.

Aan de engel van de gemeente in Pergamon schrijf: Zo spreekt, die het zwaard heeft, het tweesnijdende, het scherpe:

Ik weet waar je woont, waar satans troon is, en je houdt vast aan mijn Naam, en je verloochent niet mijn geloof. Ook niet in de dagen, toen Antipas er nog was, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood is bij jullie, waar de satan woont.

Echter heb ik tegen je een enkel ding: er zijn er bij jullie toch zulke, die vasthouden aan Baleam’s leer, die Balak leerde, door lokmiddelen toe te werpen aan Israels zonen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. Zo zijn er ook, die vasthouden aan de leer van de Nikaloieten.

Keer je neiging om! En zo niet, kom ik spoedig tot je, en bestrijd ik hen met het zwaard van mijn mond.

Wie oor heeft, hoor, wat de Geest
zegt tot de gemeenten: Wie die overwint,
ik geef hem van het manna,
het verborgene, en ik geef hem
een witte keursteen, en op de keursteen
een nieuwe naam geschreven,
die niemand kent, dan die hem ontvangt.

 

 

In de kunst

Openbaring 2: 12-17


 Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, 3de brief aan Pergamon