9

Zesde brief: aan Filadelfia

Openbaring 3: 7 – 13

Aan de engel van de gemeente te Filadelfia schrijf: Zo spreekt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft; die opent, en niemand kan sluiten, die sluit, en niemand kan openen:

Wie overwint, tot een pilaar zal ik hem maken in de tempel van mijn God, en nimmer hoeft hij daaruit te gaan. En schrijven zal ik op hem de Naam van mijn God, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn Naam, de nieuwe. Wie oor heeft, hoor,
wat de Geest zegt tot de gemeenten.

Ik weet je werken! Zie, Ik heb een deur voor je geopend, die niemand kan sluiten. Al heb je slechts kleine kracht, toch bewaarde je mijn woord en verloochende je niet mijn Naam.

  Omdat je bewaarde mijn vermanend woord, geduldig te zijn net als ik, zo zal ook ik jou bewaren voor het uur van de verzoeking, dat op zal komen over de hele wereld, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig! Houdt wat je hebt, opdat niemand je kroon neemt.

Zie, geven zal ik je menigeen uit de synagoge van de satan, uit degenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, maken zal ik, dat zij komen, en zich neerwerpen voor je voeten, en bekennen, dat ik je heb geliefd.

Aan de engel van de gemeente te Filadelfia schrijf: Zo spreekt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft; die opent, en niemand kan sluiten, die sluit, en niemand kan openen:

Ik weet je werken! Zie, Ik heb een deur voor je geopend, die niemand kan sluiten. Al heb je slechts kleine kracht, toch bewaarde je mijn woord en verloochende je niet mijn Naam.

Zie, geven zal ik je menigeen uit de synagoge van de satan, uit degenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, maken zal ik, dat zij komen, en zich neerwerpen voor je voeten, en bekennen, dat ik je heb geliefd.

  Omdat je bewaarde mijn vermanend woord, geduldig te zijn net als ik, zo zal ook ik jou bewaren voor het uur van de verzoeking, dat op zal komen over de hele wereld, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig! Houdt wat je hebt, opdat niemand je kroon neemt.

Wie overwint, tot een pilaar zal ik hem maken in de tempel van mijn God, en nimmer hoeft hij daaruit te gaan. En schrijven zal ik op hem de Naam van mijn God, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn Naam, de nieuwe. Wie oor heeft, hoor,
wat de Geest zegt tot de gemeenten.

In de kunst

Openbaring 3: 7 – 13

Saint-Sever Beatus, 11de eeuw, 6de brief aan Filadelfia