Apocalypse in discussie

Hebben we wel een zelf?

Kees Zoeteman In de NRC van 31 oktober & 1 november 2020 stond in het wetenschapskatern een prikkelend artikel over het zelf van de mens met de titel ‘We hebben geen zelf’. Omdat de Apocalypse eigenlijk één groot gedicht is over het essentiële belang van het Zelf...

Lees meer

Is het leven zinvol?

Kees Zoeteman De Apocalypse roept ieder mens op zich om te keren en weer de verbinding met de geest te vinden. Daar ligt het toekomstperspectief van mens en Aarde. De wereld van de geest is voor ons bewustzijn echter steeds verder achter een sluier verdwenen. De...

Lees meer

God voorbij het nulpunt

Kees Zoeteman Met mijn kleinzoon, hij is inmiddels achttien, kwam ik vroeger wel eens te spreken over de vraag of God bestaat. Hij dacht van niet. Omdat dit zo’n kwestie is waar je een ander moeilijk van kunt overtuigen, stelde ik hem de vervolgvraag: Weet je dat...

Lees meer

De rol van geld

Kees Zoeteman Ook over de rol van geld, als uitdrukking van onze interesse in de materialistische aspecten van het bestaan, zijn er plaatsen in de Apocalypse te vinden. Allereerst kunnen we die vinden in de brieven aan de zeven gemeenten. Maar de gevolgen van de...

Lees meer

Hoe apocalyptisch is kernenergie?

De voorstanders van kernenergie verbazen zich erover dat de tot nu vrij massieve tegenstand in ons land zich niet laat overtuigen door de in hun ogen sterke argumenten vóór. De laatste decennia is bij de argumenten vóór nog het argument gekomen dat het grotendeels...

Lees meer