Citaten over betekenis van de Apocalypse

 • Wie de Apocalyps niet wil doen, kan het willen begrijpen beter laten

Het gaat erom de Apocalypse te begrijpen als opgave, die dagelijks na aan ons hart ligt. Het heeft tegenwoordig geen enkele zin de Apocalypse alleen maar te interpreteren. Het is noodzakelijk dat we de Apocalypse in alles doen , anders kunnen we het (willen begrijpen) beter laten.

Rudolf Steiner, 9 september 1924 (Dornach: GA 346, p.85)

 

 • De Apocalypse laat zien hoe na de komst van Christus de aarde evolutie verder loopt

De Apocalypse openbaart de afzonderlijke feiten die moeten plaatsvinden opdat de christelijke ontwikkeling vanaf het mysterie van Golgotha [waarbij Christus in de aarde evolutie is binnengetreden] door de tijden en eeuwigheden verder loopt. Vanaf nu kan  de mens zich niet alleen door de natuur (de Vader) maar ook door de Christus (de Zoon) met de geest in verbinding stellen.

Rudolf Steiner, 13 september 1924 (Dornach:  GA 346, p. 126, p. 132),   

 

 • De Apocalypse toont het esoterisch christendom

De Apocalypse is oorspronkelijk aan de priesters gegeven als het eigenlijke esoterische christendom naast het andere dat exoterisch was.

Rudolf Steiner, 19 september 1924 (Dornach: GA 346, p.219)

 

 • Elk mens zal de inhoud van de Apocalypse in de toekomst ervaren

De beoordeling van het lot van de mensheid is de inhoud van de Apocalypse, die elk mens zal ervaren als hij in de toekomst de fase van de inspiratie zal bereiken.

Valentin Tomberg, De karmische gevolgen van het mysterie van Golgotha, in: (Ed. C. Barker, vertaling I. Hoek) De vier offers van Christus en zijn wederkomst in de etherische wereld, Voordrachten gehouden 13-20 augustus 1939 te Rotterdam, Assen: Nearchus, p. 84)

 

 • We moeten de uiterlijk feiten geheel oriënteren op de geestelijke achtergronden

Wie deel wil hebben aan het spirituele leven en wil werken in de richting van het spirituele leven moet de uiterlijke feiten van de historische ontwikkeling geheel oriënteren op de geestelijke achtergronden [zoals de Apocalypse die toont].

Rudolf Steiner, 11 september 1924 (Dornach: GA 346, p.101)

 

 • Elk moment kan vanuit het zevental gevonden worden hoe de dingen verlopen

Men kan eigenlijk op elk moment beginnen en dan vanuit het principe van het zevental vinden hoe de dingen verlopen… Men kan de samenhang in de wereldevolutie niet vinden als men het principe van het getal niet als beschouwingsmethode toepast [zoals ook de schrijver van de Apocalypse heeft gedaan]. De getallen zijn werkzaam op het moment dat de geestelijke wereld doorbreekt en zich openbaart, maar moeten niet op het menselijke individuele of op gebeurtenissen in de geestelijke wereld worden betrokken.

Rudolf Steiner, 17 september 1924 (Dornach: GA 346, p.193-195)

 

 • Wie elk kwaad ziet als een gevolg van menselijk handelen zal de Openbaring niet kunnen begrijpen

Een van de centrale boodschappen van dit boek is dat er een macht van het kwaad bestaat die onafhankelijk is van het gedrag van de mens en die niet door de mens kan worden overwonnen… Deze opvatting gaat lijnrecht in tegen ons hedendaags vertrouwen in de vermogens van de mens en onze opvatting dat elk kwaad een gevolg is van het menselijk handelen. Wie dit hedendaags geloof accepteert zal de Openbaring niet kunnen begrijpen… Bovendien kunnen we geen rol spelen in de goddelijke strijd tegen het kwaad zolang we niet in het bestaan van het kwaad geloven.

Daniël van Egmond, Syllabus studiebijeenkomsten 1994-1995 over de Openbaring, p. 11- 12 (http://www.nachtwind.nl/daniel-van-egmond.html)

 

 • Door de Openbaring kijken we naar onze cultuur vanuit het standpunt van de hemelen

Wanneer we proberen de Openbaring van Johannes tot ons door te laten dringen leren we onze cultuur te beschouwen vanuit het standpunt van de hemelen.

Daniël van Egmond, Verslag studiebijeenkomst Kabbala en Westerse spiritualiteit over de Openbaring, 6 september1994, p. 11  (http://www.nachtwind.nl/daniel-van-egmond.html)

 

 • De Openbaring als handboek voor de weg terug

Wie de Openbaring leest en probeert na te gaan wat de verschillende oordelen betekenen en wat het mij vertelt hoe ik kan leven dan gaat de Openbaring niet alleen maar een visionaire rol spelen maar wordt het ook een soort handboek. Een handboek voor de weg terug: waar kun je op letten, waar kun je voor zorgen? Ook een handboek voor de processen na de dood… De Openbaring geeft een beeldentaal die hoort bij de ziel …en die helpt om de (terug)weg te gaan…De Openbaring is bedoeld om er mee te werken.

Daniël van Egmond, Verslag studiebijeenkomst Kabbala en Westerse spiritualiteit over de Openbaring, 4 april 1995, p. 18-19  (http://www.nachtwind.nl/daniel-van-egmond.html)

 

 • De tekst van de Openbaring letterlijk interpreteren is verkeerd

De Openbaring is verkeerd geïnterpreteerd in de zin dat men de tekst letterlijk ging nemen en zeggen, kijk wat daar staat dat is een historisch proces… Maar dan heb je niet door dat het een heilig geschrift is. Het gaat daar niet om… Toch verschijnt alles wat in de Openbaring verteld wordt ook in ruimte en tijd, niet op één moment zoals het wordt beschreven, maar tegelijkertijd…En als u zelf een sleutel ontdekt gaat er iets in uzelf veranderen.

Daniël van Egmond, Verslag studiebijeenkomst Kabbala en Westerse spiritualiteit over de Openbaring, juni 1995, p. 9  (http://www.nachtwind.nl/daniel-van-egmond.html)

 

 • Volledig begrip van de Apocalypse vergt inzicht in de Egyptische mysterie wijsheid

De Johannes Apocalypse is alleen volledig te begrijpen in het licht van de Egyptische mysterie wijsheid. De Joodse tempel was net zo als de Egyptische tempel ingedeeld in voorhof, heiligdom en allerheiligste, wat micro-kosmisch verwees naar de drieheid van lichaam, ziel en geest en macro-kosmisch naar de drieheid aarde, kosmos en boven-kosmische godenwereld….Johannes stelt daarom ook het inwijdingspad van zijn Apocalyps in het teken van een gang door de tempel. De zegels komen overeen met de voorhof, de bazuinen met het heiligdom en de toornschalen van goddelijke wilskracht met het allerheiligste.

Arthur Schult, 1976, Welten Werden und Johannesapokalypse, Bietigheim-Wurttemberg: Turm Verlag, p. 363-364.