Literatuur gebruikt bij het maken van deze website

Baan, Bastiaan,  2006, De Heer der elementen, Verkenningen in het grensgebied tussen natuur en christendom, Zeist: Christofoor

Barker, Margaret, 2000, The Revelation of Jesus Christ, Edinburgh: T&T Clarke

Beale, G.K., en D.H. Campbell, 2015, Revelation, A shorter Commentary, Grand Rapids MI en Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company

Beasley-Murray, G.R., 1974, The Book of Revelation, London: Marshall, Morgan and Scott

Benesch, Friedrich, 1981, APOKALYPSE, Die Verwandlung der Erde, Eine Okkulte Mineralogie, Stuttgart: Urachhaus Joahnnes M. Meyer GmbH&Co

Bischoff, Erich, 1903, De Kabbala (vertaling van 1984), Amsterdam: Uitgeverij Schors

Bock, Emil, 1982, Betrachtungen über die Offenbarung des Johannes, Stuttgart: Urachhaus

Bournis, Archimandrite Theodoritos, 1988, I was in the Isle of Patmos, Athens: Alex Matsoukis S.A.

Cailleteau, Jacques en Francis Muel, APOCALYPSE, La tenture de Louis D’Anjou, 2015, Paris : Editions du patrimoine, Centre des monuments nationaux

Cayce, Edgar, 2000, Revelation, A Commentary Based on a Study of Twenty-Three Psychic Discourses, 16de druk, Virginia Beach, VA: A.R.E Press

Dullaart, Loek, 2004, De Apocalypse, een ontwikkelingsweg voor deze tijd, Assen: Nearchus

Egmond, Daniël van, 1994-1995, Kabbalah en Westerse spiritualiteit, Openbaring van Johannes, verslag lezingen cyclus (http://www.nachtwind.nl/daniel-van-egmond.html)

Emmerson, R.K. and B. McGin (Eds.), 1992, The Apocalyse in Early Medieval Exegesis, The Apocalypse in the Middle Ages, Ithaca en London: Cornell University Press

Gorrissen, Gisela, 2002, Astrosophie des Tierkreises und der Planeten, Der Mensch im Spannungsfeld zwischen Kosmos und Erde, Stuttgart, Urachhaus Vlg.

Haid, Christiane, and Jaap Sijmons (ed.), 2019, Apokalypse im Ich, Anthroposophische Perspektiven auf die Apokalypse des Johannes, Dornach, Verlag am Goetheanum

Halle, Judith von, 2017, De Johannes-Individualiteit. Nog niet eerder ontsloten aspecten over de spirituele missie en de persoonlijke ontwikkelingsgang. Bijdragen tot inzicht in het Christus-gebeuren deel XII, Vertaling: Kitty Steinbuch, Amsterdam: Uitgeverij Cichorei

Halle, Judith von, 2018, Die Apokalypse des Johannes, Bindeglied zwischen judische Mystik und christlich-anthroposophischer Geisteswissenschaft, Dornach: Verlag fur Anthroposophie

Hancock, Graham, 1992, The Sign and The Seal: The Quest for the Lost Ark of the Covenant, New York: Crown Publishers / Random House

Haich, Elisabeth, 1960, Inwijding, Deventer: Ankh-Hermes, (tweede vertaalde druk, 1982)

Kovacs, Charles, 2011, Betrachtungen zur Apokalypse, Ein Kommentar zum Nurnberger Zyklus von Rudolf Steiner, Basel, Perseus Verlag

Levi, Eliphas, 1862, Leer en Ritueel der Hogere Magie, Vertaalde vierde druk 1987, Amsterdam: Uitgeverij Schors

Lohmeyer, Ernst, 1953, Die Offenbarung des Johannes, in: Handbuch zum Neuen Testament, Band 16, Tübingen: Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)

Metropolitan Museum of Art, 1971, The Cloisters Apocalypse, part I and II, 14de eeuw, Republished manuscript in Facsimile, New York: The Metropolitan Museum of Art

McGin, Bernard, John J. Collins and Stephen J. Stein (Eds.), 2003, The Continuum History of Apocalypticism, New York en London: The Continuum International Publishing Group Inc.

Mounce, Robert H., 1997, The Book of Revelation, Revised, Grand Rapids MI en Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company

Müller, Ernst, 1982, Zohar, Het heilige boek van de kabbalah, Teksten uit de Zohar gekozen door Ernst Müller, (vertaling G.J. van Lamoen, 1984), Deventer: Ankh-Hermes

Pagels, Elaine, 2012, Het vreemdste bijbelboek, Visioenen, Voorspellingen en Politiek in Openbaring, Uitgeverij Ten Have, (vertaling uit Engels, tweede druk)

Schult, Arthur, 1976, Weltenwerden und Johannesapokalypse, Bietigheim: Turm Verlag

Steiner, Rudolf, 1906-1907, Das christliche Mysterium, Notities van 31 voordrachten in verschillende steden, GA 97

Steiner, Rudolf, 1908, Die Apokalypse des Johannes, Voordrachten gehouden te Nürnberg 17-30 juni, GA 104

Steiner, Rudolf, 1906-1909, Aus der Bilderschrift der Apokalypse des Johannes, voordrachten gegeven in Parijs (6 juni 1906), München (22 april tot 15 mei 1907), Kristiana (9-21 mei 1909), GA 104a

Steiner, Rudolf, 1911-1912, Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit, GA 130

Steiner, Rudolf, 1924, Voordrachten over de Apocalyps voor priesters te Dornach, september, GA 346

Steiner, Rudolf, zijn werk is uitgebreid ontsloten via:  https://anthrowiki.at/Hauptseite

Scharmer, Otto, 2009, Theorie U, Leiding vanuit de toekomst die zich aandient, Zeist: Christofoor

Swedenborg, Emanuel, 1964, De Apocalyps Onthuld, delen I en II, ’s-Gravenhage: Swedenborg Genootschap

Tomberg, Valentin, 1980, Antroposophical Studies of the Apocalypse of St. John, Chapters I, II and III, Candeur Manuscripts, New York

Weis, Adolf , 1985, Madonna Platytera, Die Blauwe Bücher, Königstein: Karl Robert Langewiesche Verlag.

Zoeteman, Kees,  1989, Gaiasofie, Deventer: Ankh-Hermes

Zoeteman, Kees, 2009, Gaia Logica, Zeist: Christofoor.

Zoeteman, Kees, 2015, Vader, te bestellen via bcjzoeteman@gmail.com

Zoeteman, Kees, 2023, Apocalyptische visioenen in beeld, te bestellen bij Assen: Nearchus