Hoe deze website gebruiken?

De leidraad bij het gebruik van deze website wordt gevormd door 56 tekstfragmenten die samen de Apocalypse vormen.

Om een bepaald tekstfragment te vinden wordt de lezer op de ‘Home’ pagina geleid naar een spiraal waarin de 56 tekstfragmenten genummerd zijn samengebracht. Door op een nummer te klikken verschijnen het tekstfragment en daarmee gerelateerde beelden uit de kunst.

De tekst ontvouwt zich door de achtereenvolgende nummers aan te klikken. Het aanklikken van de nummers in willekeurige volgorde is als het lezen van een boek waarbij pagina’s achterin en voorin willekeurig worden opgeslagen. De samenhang die in de tekstfragmenten verborgen ligt wordt zo gemist. Lezers kunnen bijvoorbeeld elke dag of elke week een volgend nummer lezen.

Elk tekstfragment is niet op de gebruikelijke manier te lezen, maar gerangschikt volgens de beweging die ook zichtbaar is in de letter U, dus van linksboven naar beneden en van onderin weer  omhoog bewegend naar rechtsboven. Deze vorm van presenteren helpt bij het interpreteren van de tekst. Want de tekst die helemaal onderin de U staat is te zien als de centrale scene. In beide poten van de U omhoog gaand zijn meestal de op gelijke hoogte staande scenes in de linker- en rechterpoot elkaars spiegelbeeld. Kent het fragment bijvoorbeeld 5 scenes dan is de middelste, in dit geval de 3de scene, het centrale onderwerp, en zijn scene 2 en 4, respectievelijk scene 1 en 5 elkaars spiegelbeeld. Tevens zijn scene 1 en 2 de inleiding naar de 3de scene en 4 en 5 de uitleiding die de gevolgen van scene 3 beschrijven. Dit patroon is kenmerkend voor beeldopenbaringen zoals we die ook bij dromen tegen komen.

De spiraal met de 56 tekstfragmenten kent een speciale ordening die twee bewegingen representeert. Enerzijds zijn er 7 windingen die de zoeker, telkens in ook weer 7 stappen per winding, van buiten naar het centrum van de binnenwereld voeren. Daarbij wordt het centrale getal van de Apocalypse, het getal 7, zichtbaar. Het getal 7 is verbonden met het verloop van processen in de tijd. En er is verder een 8ste stap die de transitie naar een hogere winding in de spiraal, een hoger bewustzijnsniveau, vertegenwoordigt. Tegelijk laat de spiraalfiguur 7 vanuit het centrum komende stralen zien in combinatie met een 8ste overgangsstraal. Deze 8 stralen, komend vanuit het centrum naar buiten gaand en leidend van buiten naar het centrum,  vormen de tweede beweging van de spiraal figuur. Het bereiken van het centrum is het doel van de weg. Het doel geeft betekenis aan al de ervaringen op weg daarheen. De tekstfragmenten zijn zo geplaatst dat steeds de 1ste zendbrief, het 1ste zegel, de 1ste bazuin, etc. in de zelfde straal liggen. In de 8ste straal liggen de overgangsfragmenten die de lezer voeren voor  Gods troon waar een doorzicht naar de verre toekomst en de hogere sferen wordt geboden. In enkele gevallen moesten extra tussenfragmenten aan deze basis structuur worden toegevoegd.

Elk van de 56 tekst fragmenten zijn ook voorzien van een of meerdere afbeeldingen.  Enerzijds is het onder de tekst weergegeven beeld bedoeld om het belang van de Apocalypse in de Europese kunst te illustreren. Anderzijds worden bezoekers van de website uitgenodigd om op een fragment betrekking hebbende illustraties of video’s (bijvoorbeeld dans, muziek of toneelspel over het tekstfragment) te uploaden. Wie beeldmateriaal gerelateerd aan de Apocalypse wil aanbieden wordt gevraagd het onderwerp, de locatie, de datum  en de vervaardig(st)er te vermelden.

Voor verdieping van de interpretatie van de tekstfragmenten wordt de lezer uitgenodigd te klikken op ‘Uitleg van de tekst’. Elk tekstfragment wordt hier aan de hand van citaten uit de literatuur van nadere duiding voorzien.

Deze website is vrij toegankelijk. De informatie die erop staat is zorgvuldig verzameld en geselecteerd. Wie vragen heeft of onjuistheden meent te hebben gevonden, of anderszins commentaar heeft, wordt vriendelijk verzocht dit te melden aan de website beheerder.

De beheerder behoudt zich het recht voor om suggesties tot wijziging en uploads niet over te nemen.