Hoe is Project Apocalypse ontstaan?

Initiatiefnemer van deze website is Kees Zoeteman. Hij is geen theoloog, maar een natuurwetenschapper. Hij werkte eerst als beleidsambtenaar op een Haags milieuministerie, maar  sinds 2000 als bijzonder hoogleraar duurzaamheid aan de Tilburg University. Sinds zijn veertigste  ontwikkelde hij tevens een brede belangstelling voor de mystiek.

In 1995 maakte hij een reis naar Patmos en de zeven gemeenten van de Apocalypse op het Turkse vasteland. Hier had hij bijzondere innerlijke ervaringen waarover hij heeft geschreven in zijn autobiografische roman Vader (2015) (te bestellen door een verzoek per email aan b.c.j.zoeteman@gmail.com). Sinds deze reis heeft de Apocalypse hem niet meer losgelaten en heeft hij zich steeds meer in dit boek en zijn achtergronden verdiept. Daarbij ontdekte hij dat de houdingen die verbonden zijn met meer ontwikkelde  vormen van duurzaam gedrag ook terug te vinden zijn in de inwijdingsstadia die de Apocalypse beschrijft, bijvoorbeeld bij het openen van de zeven zegels.

Lange tijd had hij het voornemen om als ondersteuning bij zijn gesprekken en discussiegroepen over deze thematiek een boek te schrijven tot hij het boek Welten Werden und Johannesapokalypse (1976) van de Duitse pedagoog Arthur Schult (1893-1969) onder ogen kreeg. Daarin stond alles wat hij in zijn stoutste dromen had voorzien te schrijven. Daarop zag hij van het schrijven van een eigen boek af. Vervolgens nam zijn eerdere voornemen een andere vorm aan. Hij verwachtte dat de kunst een belangrijke rol zou kunnen spelen in het uitdragen van de boodschap van de Apocalypse. Daaruit ontstond het idee om een website te maken en te onderhouden waarin de tekstfragmenten van de Apocalypse samen met kunstuitingen over de inhoud van die fragmenten konden worden gepresenteerd.

Bovendien bood een website de mogelijkheid om nieuwe kunstuitingen toe te voegen, een dialoog met de bezoekers aan te gaan en nieuwe inzichten over de betekenis van de boodschap van de Apocalypse te presenteren. Langzaamaan ontstond zo een kring van geïnteresseerden in het Project die meehielpen om de website te bouwen en uit te breiden.