Scheiding en het tweesnijdend zwaard

Kees Zoeteman Op een afstand gezien, lijkt de Apocalypse alleen te gaan over scheiding en vereniging. Opdat de mens zich kan verenigen met zijn schepper moet de mens zich innerlijk ontwikkelen en wat die vereniging in de weg staat moet worden afgescheiden. Scheiden...