De rol van geld

Kees Zoeteman Ook over de rol van geld, als uitdrukking van onze interesse in de materialistische aspecten van het bestaan, zijn er plaatsen in de Apocalypse te vinden. Allereerst kunnen we die vinden in de brieven aan de zeven gemeenten. Maar de gevolgen van de...