De ontwikkeling van het ik

Kees Zoeteman en Astrid van Zon Het ik van de mens speelt een centrale rol in de Apocalypse. Met het ik bedoelen we ons zelfbewustzijn, de instantie in onszelf van waaruit we tot beoordelingen komen en keuzes maken. Met het ‘ik ben’ duiden we op de unieke persoon die...

Scheiding en het tweesnijdend zwaard

Kees Zoeteman Op een afstand gezien, lijkt de Apocalypse alleen te gaan over scheiding en vereniging. Opdat de mens zich kan verenigen met zijn schepper moet de mens zich innerlijk ontwikkelen en wat die vereniging in de weg staat moet worden afgescheiden. Scheiden...