Kees Zoeteman en Astrid van Zon

Plaats: Eendrachtsweg 70A 3012LG Rotterdam; 5 maandagmiddagen op 31/10, 7/11, 14/11, 21/11 en 28/11  van 14.00 tot 18.00 uur.

Hoofdportaal kathedraal te Chartres

Dit najaar werken we, in vervolg op een dit voorjaar gehouden oriëntatiedag, aan het getal 7 in de Apocalypse en uitwerkingen daarvan in onder meer de brieven aan de zeven gemeenten. De zeven gemeenten representeren de zeven cultuurperioden waarin we leven, waarbij de huidige tijd gekleurd wordt door de gemeente Sardes en de roeping en gevaren voor het Ik van de mens. Vooraf ging de cultuurperiode van Thyatira waarin de Christus in Jezus incarneerde. In de op de huidge tijd volgende cultuurperiode van Filadelfia zal de broederliefde een grote plaats innemen. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer ons hoger zelf, het tweesnijdende zwaard, de ijzeren staf en het witte kleed. Hoe komen we tot morele keuzes bij vragen van goed en kwaad in onze huidige tijd? De workshops worden gehouden onder leiding van Kees Zoeteman en Astrid van Zon, maar de deelnemers zijn ook uitgenodigd om mee te zoeken naar de betekenissen. We werken o.a. met inleidingen, kunst afbeeldingen, oefeningen en rituelen en er wordt van de deelnemers gevraagd om zich ook thuis in de tekst te verdiepen. Kosten 150 €,  graag overmaken naar NL88 RABO 0121125572 (Zoeteman Consulting) onder vermelding van ‘vervolg Apocalypse Rotterdam’. Nadere informatie 0652098449 of bcjzoeteman@gmail.com. Wie zich wil voorbereiden kan www.project-apocalypse.nl raadplegen.