Wat is Project Apocalypse?

Project Apocalypse is een initiatief dat oude wijsheid over herkomst en toekomst van de mens beter bekend en begrijpelijk wil maken voor wie op zoek is naar de zin van het leven. De lezer wordt aangeraden eerst de rubrieken onder ‘Over dit project’ te lezen voor te beginnen met het aanklikken van de nummers in de spiraal.

Wie aan een willekeurig iemand vraagt wat het woord ‘apocalypse’ betekent, krijgt als antwoord: de wereldondergang. Het is daarmee een populair onderwerp voor films en dergelijke. Tegenwoordig is de Apocalypse voor velen vervallen tot een karikatuur van wat het boek ooit bedoelde te zijn. Apocalypse is het Griekse woord voor Openbaring. Openbaring van de ongeziene wereld die achter de sluier van de uiterlijke verschijnselen verborgen is en waar de oorzaken van de natuurkrachten en de impulsen in de menselijke ziel en geest gezocht en gevonden kunnen worden.

Door de eeuwen heen heeft het boek Apocalypse, waarmee de bijbel eindigt, een belangrijke rol gespeeld in Europa. Vooral in angstige tijden van oorlogen of epidemieën zochten de mensen houvast in de spectaculaire beelden van de Apocalypse. De Apocalypse is te zien als een profetie over wat eens uiterlijk  komen gaat, maar tegelijk ook nu al zichtbaar is in onze gevoelens en ideeën. De Apocalypse schildert niet alleen hel en verdoemenis bij het ‘einde der tijden’, in tegendeel, het is primair een oproep om de innerlijke weg naar de geest te zoeken, waar oorsprong en toekomst van de mens verborgen liggen. De beslissende keus om de ontwikkelingsweg omhoog te gaan is als motief terug te vinden in de kunst die op allerlei plaatsen in Europa nog is aan te treffen. Voorbeelden zijn illustraties in oude bijbels, wandtapijten in kastelen en musea, gebeeldhouwde portalen bij de ingangen van kathedralen, schilderijen en boeken gemaakt door de eeuwen heen tot in de huidige tijd. Daarmee is de Apocalypse een niet te vergeten uiting van de essentie van de Europese cultuur zoals die twee millennia lang zich heeft ontwikkeld.

Maar de Apocalypse is door zijn beeldentaal slecht begrepen, al vanaf het begin van onze jaartelling. Wie de teksten alleen met zijn verstand  leest, kan niet doordringen in de betekenis ervan. De Apocalypse laat zich niet ontsluiten door rationeel denken maar door het hart en de innerlijke ervaring. Het boek verhult zich voor de geleerde en ontzegelt zich voor de wijze. Bibliotheken vol zijn geschreven over de Apocalypse zonder dat in deze boeken de kern van de boodschap wordt geraakt. De Apocalypse is een inwijdingsboek dat verhaalt over de weg naar binnen die de schrijver is gegaan. Johannes schreef het rond het jaar 90 tijdens zijn gevangenschap door de Romeinen op het eiland Patmos. Het boek verhaalt over helderziende en geïnspireerde ervaringen van Johannes bij zijn inwijdingen in steeds hoger bewustzijn. Johannes is in dat opzicht een voorloper die laat zien wat alle mensen kunnen ervaren als ze het spirituele pad gaan.

De Apocalypse is een mystiek boek dat openbaart hoe de zoekende mens ingewijd kan worden in de kennis en wijsheid van wat boven het materiële en tijdelijke bestaan uitgaat. Kort gezegd, de Apocalypse wil ons behoeden om in het materiële verstrikt te raken en ons in plaats daarvan richten op onze geestelijke kern en het vermogen om de onbaatzuchtige liefde door te geven.

Project Apocalypse wil deze esoterische boodschap voor de serieuze zoekers naar de zin van het leven ontsluiten. We leven in verwarrende tijden, terwijl, waar het in het leven echt om gaat, al millennia bekend is. De naam Project is gekozen, niet omdat het streven een duidelijk begin en einde heeft, maar om aan te geven dat een traject met mijlpalen wordt beoogd. Telkens zal een stap gemaakt worden om de inspiratie die door dit oude boek stroomt in een wijdere kring bekend en hopelijk ervaarbaar te helpen maken. Een begin daarmee is gemaakt onder de rubriek Blogs, onderdeel Uitleg tekstfragmenten, waarbij de teksten aan de hand van een selectie uit de literatuur kort worden uitgelegd. Door de mogelijkheid tot interactie via de website kan deze een gezamenlijk gedragen hulpmiddel worden bij het ambitieuze doel van Project Apocalypse.

Zie voor introductie bijgaand webinar van 15 april 2021