Wat kan ik zelf met Project Apocalypse?

De Apocalypse is niet een niemendalletje maar een heilig boek. Je kunt er alleen wat mee als je zelf een zoeker bent en bereid bent de weg van de ratio te relativeren en je open te stellen voor andere wegen tot inzicht. De Chinese wijsgeer Lao Tse zei al: ‘Verstand verspert de bron van het leven de weg.’ De Apocalypse gaat tot je spreken als je bereid bent de beeldentaal van de Apocalypse je eigen te maken. Dan brengt dit boek je door innerlijke ervaring in verbinding met de wijsheid die van voor het begin van de jaartelling ons tegemoet stroomt en bemoedigt.

De Apocalypse leert je de 7 ontwikkelingsstappen in alle initiatieven te onderscheiden. In elke organisatie en bij elk initiatief zijn de beginselen die de Apocalypse beschrijft werkzaam. Je leert te letten op wat je ervaart in plaats van wat je weet, op de binnenkant in plaats van de buitenkant van de gebeurtenissen. En je bent gewaarschuwd voor de valkuilen die zich aan je zullen voordoen. De verleidingen doorzien is het begin van ze hun kracht ontnemen. Dat vraagt wel je eigen motieven onder ogen zien en de bereidheid je ego een toontje lager te laten zingen.

Je kunt ook bijdragen aan het Project Apocalypse, vooral  door er zelf mee aan het werk te gaan. Of door een gesprek in je groep of bedrijf hierover te organiseren. Of door ervaringen en inzichten te delen. Of door beeld- of geluidsmateriaal dat in verband staat met de Apocalypse voor gebruik op deze website beschikbaar te stellen.